aktuelt

Velkommen til utstillingsåpning

Aktuelt arkiv »
Det er en stor glede å ønske velkommen til åpningen av utstillingen BJØRN RANSVE - nonfigurative malerier torsdag 12. oktober kl. 18.00.

Dette er Bjørn Ransves andre separatutstilling i Oslo Kunsthandel og utstillingen består av 15 malerier, det eldste fra 1988 og det nyeste fra 2017.

Kunstneren vil være til stede på åpningen.
<strong>BJØRN RANSVE</strong><br />
<em>Diagonal II</em>, 1992 (utsnitt)<br />
Olje på lerret, 125 x 125 cm<br />
RM 461 / P1992-003
Ransve definerer seg selv som en figurativ kunstner. Gjennom arbeidet med det figurative har likevel behovet for å utforske det nonfigurative presset seg frem. Ransve ønsker å utforske hvor langt han kan bevege seg fra sitt eget utgangspunkt uten å miste kontakten med kjernen. Er det derfor de nonfigurative bildene gir assosiasjoner til noe romlig? Hans visuelle språk består av form, farge og strek. Med disse skaper han en komposisjon som i møte med betrakteren kan oppleves som noe konkret, som noe romlig, en fargeklang, en balanse eller en spenning.

Kunsthistoriker Lars Eisenlöffel skriver i forordet til Bjørn Ransve - Grafikk:

”Med sedvanlig systematisk flid dissekerer Ransve modernismens bildemidler slik en anatom analyserer sener og muskler, for å finne frem til den underliggende mekanikken og motorikken – eller for å si det gammelvitenskapelig: For å finne epifysen som knytter intellektet til kroppen. Når Ransve arbeider med fargen som virkemiddel i en verkgruppe, så fører dissekeringsprosessen til en grunnforskning i hvordan rom genereres.”


Utstillingsperiode: 13.10. - 05.11. 2017
Åpning: 12.10. 2017 kl. 18.00
Sted: Oslo Kunsthandel, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO

For mer informasjon kontakt:
Gidske Vidvei Munthe 99 25 42 82 / gidske@oslokunsthandel.no 


Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00
Lørdag - søndag 12.00-16.00


SE LISTE OVER UTSTILTE VERK OG KUNSTNERBIOGRAFI:
Kontakt oss for priser og mer informasjon
Verksliste Bjørn Ransve 2017 » CV Bjørn Ransve »