utstillinger

SALGSUTSTILLINGER

BJØRN RANSVE - nonfigurative malerier

Utstillinger arkiv »
13.10. - 05.11.
Siste utstillingsdag søndag 5. november!

Bjørn Ransve har markert seg som en av de fremste, og til tider mest overraskende, samtidskunstnerne i Norge. Siden 1960-tallet har han hatt en tydelig stemme i norsk kunstdebatt. Ransves kunst er innkjøpt av alle de store norske kunstinstitusjoner og samlinger, og han har hatt en lang rekke utstillinger i inn- og utland. 
<strong>BJØRN RANSVE</strong><br />
<em>Blått snitt</em>, 1989 (utsnitt)<br />
Olje på lerret, 130 x 180 cm<br />
RM 313 / P1989-14 <strong>BJØRN RANSVE</strong><br />
<em>To diagonaler medto former og en linje</em>, 1998<br />
Olje på lerret, 200 x 200 cm<br />
RM 476 / P1998-009 <strong>BJØRN RANSVE</strong><br />
<em>Diagonaler med gult og svart</em>, 1992<br />
Olje på lerret, 188 x 188 cm<br />
RM 471 / P1992-008 <strong>BJØRN RANSVE</strong><br />
<em>To farger</em>, 1989<br />
Olje på lerret, 125 x 125 cm<br />
RM 309 / P1989-017
Ransve definerer seg selv som en figurativ kunstner. Gjennom arbeidet med det figurative har likevel behovet for å utforske det nonfigurative presset seg frem. Ransve ønsker å utforske hvor langt han kan bevege seg fra sitt eget utgangspunkt uten å miste kontakten med kjernen. Er det derfor de nonfigurative bildene gir assosiasjoner til noe romlig? Hans visuelle språk består av form, farge og strek. Med disse skaper han en komposisjon som i møte med betrakteren kan oppleves som noe konkret, som noe romlig, en fargeklang, en balanse eller en spenning.

Kunsthistoriker Lars Eisenlöffel skriver i forordet til Bjørn Ransve - Grafikk:

”Med sedvanlig systematisk flid dissekerer Ransve modernismens bildemidler slik en anatom analyserer sener og muskler, for å finne frem til den underliggende mekanikken og motorikken – eller for å si det gammelvitenskapelig: For å finne epifysen som knytter intellektet til kroppen. Når Ransve arbeider med fargen som virkemiddel i en verkgruppe, så fører dissekeringsprosessen til en grunnforskning i hvordan rom genereres.”


Utstillingsperiode: 13.10. - 05.11. 2017
Åpning: 12.10. 2017 kl. 18.00
Sted: Oslo Kunsthandel, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO

For mer informasjon kontakt:
Gidske Vidvei Munthe 99 25 42 82 / gidske@oslokunsthandel.no 


Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00
Lørdag - søndag 12.00-16.00


SE LISTE OVER UTSTILTE VERK OG KUNSTNERBIOGRAFI:
Kontakt oss for priser og mer informasjon
Verksliste Bjørn Ransve 2017 » CV Bjørn Ransve »