utstillinger

SALGSUTSTILLINGER

Herman Hebler - helt konkret

Utstillinger arkiv »
28.04. - 28.05.
​Herman Hebler (1911-2007) var en av Norges fremste avantgarde-kunstnere og den eneste som konsekvent jobbet innenfor et konkret eller konstruktivistisk formspråk over en lang periode.

Han er kanskje først og fremst kjent som grafiker, og regnes som en av pionerene innen serigrafi- eller silketrykkteknikken i Norge. Gjennom etableringen av Den norske internasjonale grafikkbiennalen (senere -triennalen) i Fredrikstad, la han også ned et stort arbeid i å bringe internasjonal grafikk til Norge og formidle kunst til et bredt publikum. Hebler jobbet også med maleri, mosaikk og tredimensjonale objekter, men alltid innenfor et konkret formspråk.

 
<strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Rotasjon S.H.</em><br />
Akryl på lerret, 105 x 105 cm <strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Erupsjon 4</em><br />
Serigrafi, 65 x 65 cm<br />
Opplag: 30 <strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Uten tittel</em><br />
Akryl på plate, 100 x 100 cm <strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Filosofiens TAO</em><br />
Serigrafi, 65 x 65 cm <strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Uten tittel</em><br />
Akryl på plate, 80 x80 cm <strong>HERMAN HEBLER</strong><br />
<em>Uten tittel</em><br />
Akryl på plate, 80 x 80 cm
Hebler fikk sin kunstutdannelse på Fachhochschule i Essen i Tyskland 1937-39 og etter krigen på Bjarne Engebrets malerskole i Oslo i 1947-48. Først ti år senere, i 1958, holdt han sin første separatutstilling i kunstforeningen i hjembyen Fredrikstad. Hans utgangspunkt var 1930-tallsmodernismen og fremveksten av det et nonfigurativt billedspråk. Fra begynnelsen av 1950-årene jobbet han med et stilisert og abstraherende formspråk som fra omkring 1960 gikk over i en helt konkret uttrykksform som han holdt fast ved resten av livet. Heblers bilder konsentrerer om store, enkle, geometriske former som skaper en dynamisk balanse i billedflaten. Gjennom bruk av klare, kontrasterende farger, gjennomskinnelige metallfarger satt opp mot matte, mettede fargefelt eller matte og blanke felt satt mot hverandre, aksentueres formenes subtile samspill og det skapes rom og bevegelse i bildene.

Heblers konkrete kunst fremstod lenge som noe fremmedartet på den norske kunstscenen, og han høstet langt tidligere annerkjennelse internasjonalt enn her hjemme. I forlengelsen av de internasjonale grafikkutstillingene han deltok på i slutten av 1950-årene, var han hvert år fra 1967 representert på biennaler, triennaler og andre grafikkmønstringer verden over. Han mottok en rekke internasjonale priser og utmerkelser. I de senere år har vi sett en økende interesse for Heblers kunst, særlig blant et yngre publikum, noe som viser at han var en kunstner forut for sin tid.

Herman Hebler er representert i en rekke offentlige samlinger, blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, KODE Bergen Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes Kunstsamlinger, Utenriksdepartementet, Sonja Henies og Niels Onstads stiftelser, Victoria and Albert Museum i London, Kunsthalle Bremen, Albertina Museum i Wien og Museet for konstruktivisme i Bratislava.


Utstillingsperiode: 28.04. - 28.05. 2017
Åpning: Torsdag 27.04. kl. 18.00
Sted: Oslo Kunsthandel, Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo

For mer informasjon kontakt:
Anders Elvestad 95 15 49 26 / anders@oslokunsthandel.no


Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00
Lørdag - søndag 12.00-16.00

Se liste over utstilte verk:
Kontakt oss for priser eller mer informasjon
Verksliste Herman Hebler »