utstillinger

UTSTILLINGER

Ole Jørgen Ness - Perpetual Elegy

Utstillinger arkiv »
08.12. - 22.12. 2017
Utstillingen er avsluttet.

Utstillingens hovedverk er en 2 x 17 meter kulltegning som var planlagt vist i Museum De Reede (MDR) i Antwerpen, Belgia fra 15. des. 2017. MDR er et nyåpnet privat museum som har hovedvekt på grafikk og tegning, med svært gode samlinger bl.a. av Edvard Munch, Francisco Goya og den belgiske nonkonformisten Félicien Rops (1833-1898).

Ness ble på bakgrunn av tidligere monumentale verk som Skisse for et århundre (2005), nå i Nasjonalmuseets eie, og Psykoplastisk elegi (2012) i Stenersen-museet, invitert til å presentere et verk som kunne gå i dialog med Félicien Rops’ arbeider. Én måned før utstillingsåpning ble imidlertid utstillingen avlyst grunnet verkets form og innhold fordi MDR fant det for risikabelt av hensyn til museets rykte.
 
På kort varsel har det latt seg gjøre å få til en visning av verket i Oslo Kunsthandel. I utstillingen er verket supplert med andre verk av Ness og slik satt i kontekst med andre sider av dette mangefasetterte kunstnerskapet.
<strong>OLE JØRGEN NESS</strong><br />
<em>Perpetual Elegy</em> <strong>OLE JØRGEN NESS</strong><br />
<em>Perpetual Elegy</em>
Ole Jørgen Ness (f. 1961) har en befestet posisjon som en av våre mest interessante samtidskunstnere. Med sin mangesidige og grenseoverskridende kreativitet, og ulike kunstneriske identiteter, utforsker han en lang rekke forskjellige kunstneriske uttrykk – både i tegning, maleri, skulptur og installasjoner.

Ness har gjort flere store utsmykningsoppdrag, senest Nydalen T-banestasjon i Oslo (2016) og er innkjøpt av en rekke museer og samlinger, blant andre Nasjonalmuseet, Sørlandets Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstmuseum, Astrup Fearnley Museet, Kulturrådet og Utenriksdepartementet.

Hva er det så Ole Jørgen Ness ønsker å si med verket Perpetual Elegy?
 
Det er ikke noe jeg sier. Det er noe jeg gjør. Det er en handling.
Jeg kanaliserer fra psyke til materie.
Gjennom kunstnerisk handling vil jeg fremvise labiliteten i forholdet mellom et indre og et ytre, det heslige og det skjønne. Mellom trykt og truende, behag og ubehag, kjent og ukjent, før og nå.
 
Innholdets seksuelle ladning og verkets tittel indikerer kjønnsdriftenes kamp mot døden.
Elegiens jammer sørger det uunngåelige tapet av personlig bevissthet og den påfølgende intetheten.
 
Fysiologien har gitt oss et eneste våpen mot døden. Forplantning (begrepet reproduksjon er upresist, for vitenskapelig og positivistisk) Fysiologisk forplantning gjelder imidlertid kun genene, ikke selvet.
 
Men selvet har kunsten.
Og kunsten forplanter seg i historien.
Den gir selvet ettermæle.

 
På samme måte som slekter forplantes gjennom tiden av unike individers kjønnslige omgang, forplanter kunstformer seg gjennom historien og kulturen ved enkeltindividers unike kunstneriske handlinger.
De resulterende kunstverk inngår i ulike tradisjoner. Tradisjoner som igjen er avhengig av andre forutgående, samtidige og etterfølgende individers engasjement. At noen fortolker, videreformidler og konserverer er avgjørende for kunstens bevaring og utvikling.
 
Den vanligste motgift mot endelikterkjennelsens dødsangst er bevisthetsreduksjon.
Og da særlig gjennom selv-distraksjon i form av stress, mas, hedonistisk konsum og sosiale medier. Å hengi seg til irrasjonelle religiøse og politiske dogmer eller hormondrevet gruppe agitasjon, er også populært. Slike aktiviteter holder oss konstant i arbeidsminnet. Informasjonslagringsevnen svekkes og med den langtidsminnet, noe som igjen medfører svekkelse i refleksjonsevnen.
 
Derfor er bevisthetsutvidelse å foretrekke.Til Ole Jørgen Ness hjemmeside


Utstillingsperiode: 08.12. - 22.12. 2017
Åpning: 07.12. 2017 kl. 18.00
Sted: Oslo Kunsthandel, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO

For mer informasjon kontakt:
Anders Elvestad 95 15 49 26 / anders@oslokunsthandel.no


Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00
Lørdag - søndag 12.00-16.00


SE LISTE OVER UTSTILTE VERK HER:
Kontakt oss for priser eller mer informasjon.
Verksliste Perpetual Elegy »