utstillinger

SALGSUTSTILLINGER

Wenche Gulbransen velger seg Magne Hegdal

Utstillinger arkiv »
01.09. - 17.09.
Velkommen til utstillingsåpning torsdag 31. august kl. 18.00.

Wenche Gulbransen
PART AND WHOLE, verk på papir, skulptur

Magne Hegdal
Aleatoriske komposisjoner på papir


I utstillingsserien Velger seg lar vi en samtidskunstner velge seg en annen kunstner med referanse til eget kunstnerskap. Billedkunstneren Wenche Gulbransen har valgt komponisten Magne Hegdal.

Gulbransen viser arbeider på papir og skulptur under tittelen PART AND WHOLE. Disse settes i dialog med Hegdals aleatoriske komposisjoner i gouache, akvarell og tegning. Aleatorisk er et musikalsk begrep som betegner tilfeldighet.

 
<strong>WENCHE GULBRANSEN</strong><br />
<em>Part and Whole and Behind</em>, 2017<br />
Akryl på håndlaget papir, 80 x 113 cm<br />
Signert n.t.h.: Wenche Gulbransen 2017 <strong>WENCHE GULBRANSEN</strong><br />
<em>Part and Whole - Plastbøttegul</em>, 2017<br />
Akryl på håndlaget papir, 80 x 113 cm<br />
Signert n.t.h.: Wenche Gulbransen 2017 <strong>MAGNE HEGDAL</strong><br />
<em>Aleatorisk komposisjon (20 kvadrater) I</em>, 1971<br />
Gouache på papir, 20 x 25 cm<br />
Signert bak: Magne Hegdal <strong>MAGNE HEGDAL</strong><br />
<em>Aleatorisk komposisjon (20 kvadrater) III</em>, 1971<br />
Gouache på papir, 20 x 25 cm<br />
Signert bak: Magne HEgdae
Wenche Gulbransen (f. 1947) har hatt en sentral plass på den norske kunstscenen siden 1970-tallet og er kjent både som tegner og skulptør - og for sitt politiske engasjement. Hun arbeider gjerne med langvarige prosesser, noen over flere år, og gjerne i serier. Hennes arbeider har klare referanser til modernismen og kombinerer gjerne strenge former med en leken åpenhet. Ofte jobber hun med systemer og utforsker tilfeldigheter som oppstår innenfor et valgt system eller metode. Gulbransen er opptatt av materialitet og å utfordre de begrensningene som ligger i materialet. Hun har lenge arbeidet med ulike bretteteknikker, og i utstillingen PART AND WHOLE viser hun blant annet nye arbeider i akvarell og akryl på papir hvor formene gjennomgående går opp i geometriske figurer. Gjennom brettingen får papiret et tredimensjonalt liv og papirets materialitet kommer til uttrykk. Arkene blir til objekter, og ikke bare underlag for motivet eller tegningen på overflaten. Skulpturene i gips, tre og malt metall forholder seg også til temaet PART AND WHOLE.

Wenche Gulbransen har vært professor i tegning ved SHKS, nå KhiO, og hatt en lang rekke verv i norske kunstinstitusjoner og -organisasjoner. Hun har utført en rekke offentlige utsmykninger, blant annet de velkjente fontenene Poesi og geometri (1988) ved Oslo Sentralstasjon, Christian IVs hanske (1997) på Christiania torv og Postmoderne sitat (1989) på Aker Brygge. Hun har hatt en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland og er godt representert i både offentlige og private samlinger. Gulbransen har også utgitt flere kunstnerbøker.

Om valget av Magne Hegdal sier Gulbransen:
Jeg begynner oftest arbeidet med et grid eller en struktur, ofte i serier. Arbeidet innenfor strukturen er tilfeldig, basert på intuisjon og improvisasjon. I Magne Hegdals musikkverk har jeg funnet mye av den samme måten å arbeide på. Det gjelder ikke minst Hegdals bilder, som vises offentlig for første gang. 

Magne Hegdal (f. 1944) er en av våre mest betydningsfulle samtidskomponister. Han har undervist ved Norges Musikkhøgskole og har hatt en utstrakt virksomhet som skribent og foreleser innen klassisk musikk og samtidsmusikk. Mange husker ham nok også som fast musikkritiker i Dagbladet fra 1969 til 1985.

I denne utstillingen viser Hegdal en visuell side som ikke er like kjent. Dette er første gang hans bilder stilles ut i en billedkunstsammenheng, og om bildene sier Hegdal:

På 1970- og 80-tallet utviklet jeg som komponist en uttrykksform der alle musikalske hendelser var resultat av tilfeldigheter, på bakgrunn av en streng (prekomponert) struktur. Komposisjonsprosessen var på en måte indirekte; det jeg skapte var en avgrenset og karakteristisk musikktype – i form av en prosedyre (oppskrift) for bruk av tilfeldighetsoperasjoner (terningkast osv.).  Den konkrete musikken ble så et resultat av denne prosedyren, uten noen form for inngripen fra komponistens side.

Dette var en naturlig videreføring av den musikalske serialismen på 50- og 60-tallet, der en høy grad av kompleksitet og uforutsigbarhet gjorde
valget umulig (på detaljplanet). Denne utviklingen førte for meg til en nærmest besettende fascinasjon for tilfeldighet og for det å motta musikken – også ting jeg ikke ville eller kunne ha valgt. I denne situasjonen var det kunstnerisk (og moralsk!) nødvendig å ikke justere resultatet om noe falt utenfor grensene for hva jeg oppfattet som relevant. I så fall måtte selve prosedyren justeres. I noen tilfeller kunne dette arbeidet ta lang tid, ja år - før framgangsmåten var så finslipt at ethvert resultat kjentes «riktig».

Siden jeg alltid har vært opptatt av billedkunst (og tegnet og malt som amatør) ble det naturlig å eksperimentere med samme teknikk visuelt, i form av gouacher, akvareller og tegninger. Jeg følte vel også at denne estetikken var såpass ekstrem at den kanskje hadde gyldighet også ut over det musikalske. Dessuten ønsket jeg å anskueliggjøre prinsippene om tilfeldighet og uforutsigbarhet innenfor strenge rammer.

Disse bildene er altså ikke noe forsøk på å «male musikk», men en (for meg) naturlig forlengelse av mitt musikalske prosjekt.Til Wenche Gulbransens hjemmeside

Les mer om Mange Hegdal i Norsk biografisk leksikon


Utstillingsperiode: 01.09. - 17.09. 2017
Åpning: 31.08. 2017 kl. 18.00
Sted: Oslo Kunsthandel, Kristian Augusts gate 13, 0164 OSLO

For mer informasjon kontakt:
Anders Elvestad 95 15 49 26 / anders@oslokunsthandel.no


Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-17.00
Lørdag - søndag 12.00-16.00


SE LISTE OVER UTSTILTE VERK HER
Kontakt oss for priser og mer informasjon
Verksliste Wenche Gulbransen velger seg Magne Hegdal »